חברה: Tel-Aviv University

מיקום: מרכז

תיאור התפקיד

התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW באוניברסיטת תל אביב פונה למועמדים.ות למשרת חבר.ת סגל בכיר.ה בלימודי המגדר, בתחומי מדעי הרוח עם התמחות בתיאוריות עדכניות של מגדר, פמיניזם, לימודי קוויר, ולימודי מיעוטים.

המשרה מחייבת הוראה בשפה העברית של מגוון קורסים בתחומים התיאורטיים הרשומים מעלה, ויכולת לבצע מחקר עצמאי ולפרסם בכתבי עת שיפוטיים בארץ ובעולם. מועמדות ומועמדים מתאימים מוזמנים להציע את מועמדותם.

המשרה תאויש בחודש אוקטובר 2019.
להמשך >>

Job Requirements

המשרה פתוחה למועמדים.ות בעלי.ות תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש"פ.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון ובהתאם להחלטות ועדות המינויים האוניברסיטאיות.

הליכי המינוי של המועמד.ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו.ה של המועמד.ת.

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל ראשת התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, לכתובת taniab@tauex.tau.ac.il

בנוסף נדרשות 3 המלצות מחוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות: 22 באוקטובר 2018

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

להגשת מועמדות מקוונת מצורף קישור לאתר המשרות של האוניברסיטה. יש לחפש את המשרה המבוקשת ולהקיש על כפתור "הגשת מועמדות למשרה"
סגירה >>
תאריך התחלה: 12.09.2018
תאריך הגשה אחרון: 22.10.2018
לאתר האינטרנט

ScienceAbroad JobCenter is opened to registered members only.
Join us to use the JobCenter

Are you a ScienceAbroad member? Please Sign in Login

Not a ScienceAbroad member yet? Sign Up

Scroll to top
Skip to content