תוכניות ממשלה

המרכז לקליטה במדע

מדענים עולים ותושבים חוזרים יוכלו לקבל סיוע להשתלבות בתחומי המחקר והפיתוח מן המרכז לקליטה במדע שמטרותיו הן:

 • להקל על המדען העולה והתושב החוזר בשילובו במערכת המו"פ ומוסדות המחקר האקדמיים בישראל.
 • לייעץ למדען המחפש עבודה בישראל ולכוון אותו.
 • לסייע למוסדות ולגורמים עסקיים ואקדמיים במשק לקלוט מדענים עולים ומדענים ישראלים חוזרים.
 • לעודד התרחבות מערכת המו"פ בישראל תוך שימוש בידע ובניסיון שמביאים עימם המדענים.
 • להשתתף יחד עם גורמי ממשלה אחרים בקביעת מדיניות פיתוח כח אדם מדעי בישראל.
  ​​​​​​​​​​

הגדרת "מדען" – תושבים חוזרים העונים לתנאים א' ב' או ה' הבאים:

א. תואר: בעלי תואר Ph.D, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו לעלייתם לישראל. (תקופת לימודי הדוקטורט תמנה לצורך הניסיון).
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.
מעסיק אפשרי: כל המעסיקים.

ב. תואר: בעלי תואר M.Sc, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח לאחר קבלת התואר לפחות 4 שנים, מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.
מעסיק אפשרי: עולים – כל המעסיקים למעט האוניברסיטאות, תושבים חוזרים – מעסיקים מהתעשייה בלבד.

ה. תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל עד גיל 37 שיתקבלו כתלמידי מחקר באחת מהאוניברסיטאות.

הערה: פסיקת הגף להערכת התארים (במשרד החינוך) אינה מהווה תנאי להכרה של המרכז לקליטה במדע במועמד כמדען אלא במקרים בהם מתקיים ספק.

המרכז לקליטה במדע – יצירת קשר

טכנולוגיה ומדעים מדויקים, טל' 972-2-6214664
Email: allam@moia.gov.il

מדעי החברה הרוח, טל' 972-2-6214596
Email: yannag@moia.gov.il

מדעי הביולוגיה והרפואה, טל' 972-2-6214631
Email: elab@moia.gov.il​

כתובת למשלוח דואר:

המרכז לקליטה במדע
משרד העלייה והקליטה
רח' הילל 15,
ירושלים 94581
פקס: 02-6214638​​

המרכז לקליטה במדע מטפל במדענים עולים או תושבים חוזרים וכן במדענים בטרם עלייתם/חזרתם לישראל, אשר פנו אל המרכז מחו"ל.

המסמכים הדרושים להרשמה:

 • קורות חיים של המדען באנגלית, או בעברית, על מנת שניתן יהיה להפיצם בקרב מעסיקים פוטנציאליים בישראל.
 • רשימת הפרסומים המדעיים והפטנטים הרשומים על שם המדען.
 • תצלום מתעודת הדיפלומה (תואר שני ו/או שלישי).
 • תצלום הדפים הראשון והשני מתעודת העולה (לגבי מדענים שעלו לישראל).
 • תושב חוזר הנמצא בחו"ל – ירשם למבצע "חוזרים לישראל" ויציין בשאלון בקשה לסיוע קליטה במדע.

כיצד והיכן נרשמים?

 • הטיפול במדענים עולים ובתושבים החוזרים לישראל הינו ארצי ונעשה ע"י משרד העלייה והקליטה, המרכז לקליטה במדע שבירושלים ראה – כתובות וטלפונים.
 • לצורך הרישום לטיפול אין צורך להגיע פיזית אלא להעביר את המסמכים הדרושים בדואר או בדואר אלקטרוני.
 • מדענים ישראלים השוהים בחו"ל יכולים להעזר בבתים הישראלים

המרכז יבדוק את התאמת הפונים להגדרת מדען, יזמנם לראיון בסמיכות למקום מגוריהם ויודיע להם על הכללתם באוכלוסיית הזכאים או על דחיית הבקשה.

בהתאם להחלטה זו ייכלל המדען במאגר המידע הממוחשב של המרכז לקליטה במדע המשמש להפצת מועמדים למשרות המתבקשות על ידי מעסיקים פוטנציאליים.

המדען יוכל להציג את אישור המרכז על זכאותו בפני מעסיקים במהלך חיפוש עבודה.

הטיפול בפניות המדענים יתבצע במרכז לקליטה במדע בהתאם לתחומי ההסמכה האקדמית של המדענים.

התוכנית לעידוד חזרתם לישראל של אנשי מחקר ופיתוח

כללי
משרד העלייה והקליטה פועל לעידוד חזרתם ולקליטתם של ישראלים השוהים בחו"ל. המשרד, באמצעות המרכז לקליטה במדע (המק"ב), מסייע במציאת מקום תעסוקה בתחומי מחקר ופיתוח למדענים ומהנדסי מו"פ תושבים חוזרים.
תוכניות הסיוע הייחודיות לאנשי מחקר ופיתוח עודכנו לאחרונה. החמרה זו תקפה לגבי כל אותם מדענים שחזרו לישראל לאחר ה-1 בספטמבר 2011.


הסיוע
​הסיוע כולל יעוץ, הכוונה ומימון הניתן למעסיק כהשתתפות חלקית בעלויות העסקת החוקר. בדרך זו ישראלי השוהה בחו"ל יכול להיעזר בשרותי המרכז בטרם חזרתו לישראל בכדי לאתר מקום תעסוקה מתאים.
סיוע המרכז לקליטה במדע הוא השתתפות במימון העסקה הניתן ישירות למעסיק ובכלל זה למעסיקים מהאקדמיה או מהמגזר השלישי בגין קליטת מדענים בעלי תואר שלישי בלבד ומעסיקים מהמגזר העסקי – בגין קליטת מדענים בעלי תואר שני ומעלה שיועסקו במחקר ופיתוח. הסיוע לקליטה באוניברסיטאות מתקיים באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כחוקר או כמרצה המקבל שכר מהאוניברסיטה – הסיוע הינו לשנה אחת עם אפשרות פיצול לשנתיים.
  כתלמיד מחקר (דוקטורנט) המקבל מלגה (למימון שכר לימוד ודמי קיום) מהאוניברסיטה – מימון מחצית המלגה למשך 3 שנים.
 • כמשתלם בטר-דוק' (פוסט דוקטורנט) המקבל מלגה מהאוניברסיטה – מימון מחצית המלגה למשך שנתיים.

 

שימו לב!
1. מדען שהתקבל במינוי לסגל האקדמי הבכיר לא יוכל לקבל סיוע (משרתו נכללת בתקציב השוטף של הות"ת).
2. הסיוע לא יינתן להעסקה באמצעות חברת כוח אדם או כהעסקה כמרצה מן החוץ.

הערה: הסיוע הכספי מותנה באישור וועדה ובזמינות תקציבית.

מימון מחקרי מדענים חוזרים – קרן מחקר ייעודית למדענים חוזרים

במסגרת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופאי לבין ישראל בתחום מחקר ופיתוח, נכללת ישראל בין היתר גם בתכנית Marie Curie International Reintegration Grants. מטרת התכנית הינה סיוע כספי לחוקרים מישראל, אשר ביצעו מחקר במדינות שאינן אירופאיות, למשך 3 שנים לפחות, וברצונם לחזור לארץ ולהמשיך לעבוד במחקר.

חוקרים אשר חזרו לארץ חייבים להגיש הצעת מחקר לפני תחילת עבודתם. ניתן להגיש את הבקשה בכל ימות השנה. ניתן להגיש הצעות מחקר בכל תחומי המחקר המדעי והטכנולוגי פרט לתחומי המחקר הגרעיני הנכללים בהסכם EURATOM.

את הבקשות לסיוע יש להגיש במשותף עם "גוף מחקרי מארח" בארץ. במידה וההצעה תתקבל, ייחתם הסכם עם הגוף המחקרי המארח שיתחייב לקליטה מוצלחת של המדען למשך 3 שנים לפחות.

המימון בגובה עד 100,000 € יועבר לגוף המחקרי המארח לכיסוי הוצאות מחקר במשך שנתיים הראשונות של המחקר. לא ניתן להשתמש בסיוע זה לכיסוי משכורתו של החוקר אלא להוצאות מחקר כגון רכישת ציוד וציוד מתכלה למחקר, נסיעות, תשלומים לעובדים שאינם החוקר וכו'.

לפרטים נוספים:
europa.eu.int
www.iserd.org.il​​

אגף יזמות עסקית

משרד העלייה והקליטה מפעיל תוכנית לעידוד יזמות עולים.
התוכנית מסייעת לעולים חדשים ותושבים חוזרים המעונינים לפתוח ולפתח עסק, להגשים רעיון או חלום.

מטרות התוכנית:

 • מתן סיוע בלימוד ואיתור היתרונות היחסיים של העולה בתחום העסקי.
 • לאפשר קידום קריירה אישית באמצעות פניה לעיסוק עצמאי.
 • לסייע בהקמת עסקים חדשים של עולים יזמים.
 • לסייע בביסוס ובקידום עסקים קיימים.​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תחומי הסיוע:

 • מיפוי צרכים וחוות דעת ראשונית.
 • מודל עסקי להקמה, תכנון ו/או פיתוח עסק קיים.
 • סיוע בהכנת תוכנית עסקית למימון.
 • סיוע בהכנת תוכנית עסקית לסטארט-אפ.
 • הלוואה של עד 125 אלף ₪ בתנאים מיוחדים.
 • יעוץ ומנטור עסקי בתחומי יזמות ובמיסוי לעסקים בהקמה ועסקים קיימים.
 • מפגשי העשרה מקצועיים (סדנאות) במגוון תחומים.

כיצד לפנות לקבלת סיוע?

משרד העלייה והקליטה נותן סיוע באמצעות 6 מרכזי מעלו"ת ("מרכזים עסקיים לעולים ותושבים חוזרים") הפרוסים ברחבי הארץ. המשרד מפעיל את שירותיו באמצעות כ-180 יועצים עסקיים מקצועיים דוברי שפות שונות שאושרו ע"י אגף היזמות ומעניקים שירותי יעוץ עסקי בכל רחבי הארץ.

לקבלת היעוץ פנה טלפונית ישירות לאחד מ 6 המעלו"ת (מרכזים עסקיים לעולים ותושבים חוזרים) המפעילים את תוכנית היזמות במשרד העלייה והקליטה.

להלן כתובות, קישורים ופרטי המעלו"ת:

 1. מעלו"ת צפון מזרחי​ – 04-6760700 – חלי יעקבס וירט, מנהלת
 2. מעלו"ת צפון מערבי​ – 04-8703838​ – יגאל ספיר​, מנהל
 3. מעלו"ת מרכז 1 (נתניה והשרון​) – 09-8855661​ – צביקה רובינשטיין​, מנהל
 4. מעלו"ת מרכז 2 (גוש דן​) – 03-5501128​ – בני חזן​, מנהל
 5. מעלו"ת ירושלים​ – 02-6794242​ – גולן טובי​, מנהל
 6. מעלו"ת דרום (תות תקשורת​) – 054-7807807​ – דב רוטפלד​, מנהל
 7. מוקד יוצאי אתיופיה​ – 09-8855661​
 8. מוקד יוצאי אירן​ – 03-5501128​
 9. מוקד סטארט-אפ​ – 03-5501128​

ניתן לפגוש את יועצי המעלו"ת גם בנקודת השירות של המשרד הקרובה למקום מגוריך – ראה מועדי קבלת קהל של יועצי מעלו"ת במרחבים.

כמו כן, עומדים לרשותך רכזות יזמות מחוזיות.

הבתים הישראלים

הבית הישראלי משמש מקום מפגש לישראלים השוהים בחו"ל.
משרד העלייה והקליטה מפעיל באמצעות השגרירויות והקונסוליות בחו"ל פרויקט ייחודי לשמירת
הקשר עם הישראלים החיים מחוץ לישראל – ​"הבית הישראלי". ייעודו העיקרי לספק ייעוץ והכוונה למתעניינים באפשרויות השיבה הביתה ולהעניק ליווי וייעוץ אישי בתכנון החזרה.

"בבית הישראלי" תוכלו לקבל מידע רב אודות הזכויות המוענקות לתושבים חוזרים וכן סיוע במילוי טופס ההרשמה.

אחראי "הבית הישראלי" במקום מגוריכם, יכול להנחות אתכם בנושאים הקשורים לתכנון החזרה כגון: האפשרות לקבלת סיוע ממשרד העלייה והקליטה, המכס, תקנות ביטוח לאומי והסדרת ביטוח בריאות, סיוע בתעסוקה, נוהלי גיוס לצה"ל ועוד.

כמו כן יכול אחראי ה"בית הישראלי" המקומי להעביר שאלות בכתב מטעמכם, לאגף לתושבים חוזרים בנושאים מורכבים הדורשים בדיקה ולהעביר ​אליכם תשובה מוסמכת. כל זאת הופך את "הבית הישראלי" לכלי חשוב בביצוע המדיניות הלאומית לעידוד השיבה ארצה.

"הבית הישראלי" כשלוחה של מדינת ישראל בחו"ל, הינו כתובת אמינה ותומכת לכל ישראלי המתעניין בחזרה הביתה.

תפקיד מרכזי נוסף של "הבית הישראלי" להוות מקום מפגש של ישראלים, בו הם יכולים לתת ביטוי לזהותם הישראלית, להיות בסביבה דוברת עברית ולחוות את חגי ומועדי ישראל ע"י השתתפות בפעילויות חברתיות – תרבותיות עם זיקה לישראל.

בין הפעילויות:

 • מסיבות חג
 • הרצאות של אנשי תקשורת ספרות וכלכלה
 • הופעות אומנים מהארץ
 • צפייה בסרטים ישראלים ועוד.

כיום פועלים ברחבי העולם 14 בתים ישראלים:

 • בארה"ב: ניו-יורק, וושינגטון, בוסטון, מיאמי, אטלנטה, יוסטון, שיקגו, לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו.
 • קנדה: מונטריאול וטורונטו.
 • באירופה: פריס ולונדון.
 • ברוסיה: מוסקבה.

צור קשר

כדי ליצור קשר עם רכזי הבית הישראלי יש להתקשר לקונסוליה בעיר הרלוונטית. לפרוט שמות הרכזים, מספרי הטלפון, כתובות וכתובות הדואר האלקטרוני ראה: רשימת רכזי הבתים הישראלים​.

התכנית להשבת אקדמאים

 

התכנית להשבת אקדמאים מופעלת על ידי הרשות לחדשנות, המופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית.
התוכנית מבקשת להגדיל את כוח האדם המיומן בתעשיית עתירת הידע בישראל בהתבסס על אנשי מקצוע ישראליים בחו"ל מתחומי הטכנולוגיה והמדע אשר צברו ידע וניסיון בתעשיית עתירת הידע בחו"ל.
התכנית מיועדת לישראלים – תושבים חוזרים, מתחומי הטכנולוגיה והמדע שצברו ידע וניסיון במקצועות הטכנולוגיה והמדע בחו"ל, ובעלי פוטנציאל להשתלב בתעשיית עתירת הידע בישראל. כמו כן, מיועדת התכנית למעסיקים בתעשיית עתירת הידע בישראל המעוניינים להעסיק כח אדם איכותי ובעל נסיון בינלאומי החוזר מחו"ל לישראל.

אודות המרכז לקליטה במדע - מצגת עדכנית