נוהל בקשה והענקת מלגות השתתפות בהוצאות נסיעה לצורך ראיונות עבודה בישראל

תודה שהתעניינתם בתוכנית מלגות הטיסה. בשלב זה התוכנית מוקפאת עד להודעה חדשה. אנו נעדכן בעמוד זה במידה והתוכנית תשוב לפעול שנית

 
ScienceAbroad
משרד העליה והקליטה
 

משרד העלייה והקליטה באמצעות סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה של חוקרים ישראלים המגיעים לישראל לראיונות עבודה.

 • חוקרים בעלי אזרחות ישראלית אשר שהו מחוץ לישראל לפחות שנתיים אחורה ממועד הביקור בארץ.
 • רשומים באתר משרד העלייה והקליטה ומילאו טופס בקשה לאישור עקרוני למעמד תושב חוזר.
 • רשומים כחברים בעמותת סיינס אברוד.
 • בעלי תואר שני ומעלה.
 • עוסקים במחקר ו/או פיתוח ומעוניינים להיקלט בתעסוקה מדעית או מדענים בעלי רעיון למיזם טכנולוגי או מדענים יזמים עסקיים בעלי חברה טכנולוגית או בכירים בחברה כאמור הבודקים אפשרות להעברת  המחקר והפיתוח לישראל או למימוש המיזם בארץ.

למשרת חבר סגל אקדמי בכיר באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה – נדרשים למלגה מלאה:

2 ראיונות שיתקיימו אצל דיקן הפקולטה/יו"ר וועדת המינויים של הפקולטה, או 4 ראיונות שיתקיימו אצל מנהל מחלקה

למשרת חבר סגל אקדמי בכיר באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה – לזכאות ל 50% מלגה:

ראיון בודד אצל דיקן או יו"ר ועדת המינויים או 2 ראיונות על ידי ראש מחלקה

הסכום המקסימלי למלגת מועמד לסגל הינו 800$ ולא יותר מ-90% מעלותו של כרטיס הטיסה לישראל. במקרה של ראיון בודד, והעברת שני סמינרים מחלקתיים , תשקל האפשרות לקבלת 50% מלגה.

לתפקיד אחר באקדמיה (כגון מינוי ארעי במסלול מחקר, פוסטדוק שני, ממשק, הוראה שאינה סגל אקדמי בכיר) נדרשים ראיונות שיתקיימו אצל חבר הסגל האקדמי הבכיר המתכוון לשאת במימון העסקת המועמד כאשר:
4 ראיונות – יזכו בקבלת מלוא סכום המלגה בסך מקסימלי של 800 $ ולא יותר מ 90% מעלות הכרטיס

3 ראיונות – יזכו בקבלת עד 75% מסכום המלגה המקסימלי (600 $)

2 ראיונות – יזכו בקבלת עד 50% מסכום המלגה המקסימלי (400 $)

לצורך מניין הראיונות יחשבו:

ראיון לקידום מיזם טכנולוגי או להעתקת פעילותה של חברה לישראל עם אחד מהגורמים המפעילים את תכניות הרשות לחדשנות/מרכז השקעות/חממה טכנולוגית/קרן הון סיכון/חברה המתמחה בקידום פרויקט סיד/שותף סיכון/אחד מהמרכזים העסקיים של משרד העלייה והקליטה או מוקד סטארט אפ של אגף יזמות עסקית.

ראיון עבודה במחלקה מסוימת בבית חולים – נדרשים 4 ראיונות למלגה מלאה, בתנאי שהמועמד התראיין לפחות ע"י מנהל מחלקה/מנהל מכון.

מתן הרצאה בכנס מקצועי (לרבות שיעור לדוגמה) או הצגת פוסטר בכנס מקצועי בישראל (יש לצרף הזמנה אישית מהמארגנים).

מלגת עידוד ראיונות בתעשיה –  מועמד שיציג אישור על קיום ראיון עם 2 גורמים שונים או יותר ומתוכם לפחות ראיון אחד בתעשייה יהיה זכאי לתוספת של 100 $ למלגה ועד למקסימום של 900 $.

 • המועמדים נדרשים למלא טופס דיגיטלי ("טופס בקשה למלגת נסיעה") באתר של סיינס אברוד ולצרף קורות חיים ותעודת התואר האקדמי הבכיר. את הטופס יש להגיש כחודש לפני מועד ההגעה לישראל .
 • הטופס הדיגיטלי ישלח למייל של סיינס אברוד אשר תרכז במסמך מסכם את כל הבקשות ותשלח לחברי הועדה שתתכנס אחת לחודש. טפסים שיתקבלו עד ה 15 לאותו חודש, ידונו בועדה שתתכנס בין ה 25 – 30 לכל חודש. טפסים שיתקבלו אחרי ה 15 לחודש, יועברו לדיון בוועדה בחודש הבא.
 • חברי הועדה יקיימו דיון בשיחת ועידה טלפונית ויקבלו החלטה על אישור או דחיה. בסיום הועדה סיינס אברוד תפיץ פרוטוקול החלטות לחברי הועדה.
 • סיינס אברוד תשלח תשובה (אישור עקרוני או סירוב) למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה, ולפני הגעתו/ה לארץ לראיונות.
 • על מבקש הבקשה להדפיס העתק של הטופס הדיגיטלי ולקחת אותו לראיונות על מנת להחתים את המראיינים על אישור קיום ראיון העבודה.
 • בתום ביקור הראיונות בארץ, מבקש הבקשה יידרש לצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה חתום על ידי המראיינים או תכתובת מייל מול המראיין המאשרת את קיום הריאיון.
  • מסמכים נלווים נוספים הקשורים לראיונות שקיים בישראל המפרטים ומעידים על הפעולות שביצע לקידום קליטתו התעסוקתית  (כגון מצגת, תקציר מנהלים, וכדומה)
  • העתק חשבונית בגין הוצאות הטיסה
  • העתק כרטיס הטיסה
 • התשלום בפועל יבוצע ע"י סיינס אברוד לחשבון ישראלי. במקרים חריגים תתאפשר העברה בנקאית/ תשלום פייפאל לחשבון בחו"ל, בניכוי עמלת ההעברה.
 • הרצאות, סמינרים וראיונות עבודה באותה הפקולטה באותו המוסד יספרו כראיון אחד.
 • ראיונות בפקולטות שונות באותו מוסד ייספרו כראיונות נפרדים
 • סכומי ההחזר המפורטים בקריטריונים הינם מקסימאליים ויהיו נתונים לשינוי ע"פ החלטת וועדת ההיגוי.
 • המלגה הינה חד פעמית לכל פונה (לא ידונו בקשות למלגה של זוכי מלגות קודמים).
 • לא ניתן להגיש בקשה למימון מקביל של גורם ממשלתי נוסף (כגון הרשות לחדשנות)
 • התקציב השנתי לתוכנית זו מוגבל. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התכנית במהלך השנה התקציבית במקרה של ניצול משאבים מקסימלי.  הודעה על כך תפורסם באתר של סיינס אברוד.