תכנית מלגות הטיסה

 ScienceAbroad_logo_eng

תכנית מלגות להשתתפות במימון כרטיסי טיסה לישראל

תודה שהתעניינתם בתוכנית מלגות הטיסה. 
תכנית המלגות מוקפאת עד להחדשות התקציב, אנא עקבו אחר הפרסומים באתר, בניוזלטר וברשתות החברתיות לגבי מועד חידוש התכנית.
 

משרד העלייה והקליטה באמצעות ScienceAbroad, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל, מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה למדענים חוקרים ויזמים לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה הינה חד פעמית!

מועמדים שיתראיינו באקדמיה ויעמדו בתנאי המלגה יזכו לסכום של 800$ ועד 90% מעלותו של כרטיס הטיסה לישראל.
מועמדים שיתראיינו גם בתעשייה, יקבלו בנוסף לסכום המצוין לעיל מלגה נוספת על סך 100$ ועד למקסימום של 900$.

מי זכאי למלגה?

 • בעלי תואר שני ומעלה העוסקים במחקר/פיתוח.
 • בעלי אזרחות ישראלית אשר שהו מחוץ לישראל לפחות שנתיים.
 • רשומים באתר משרד העלייה והקליטה ומילאו טופס בקשה לאישור עקרוני למעמד תושב חוזר.
 • רשומים כחברים בעמותת סיינסאברוד.
 • מעוניינים להיקלט בתעסוקה מדעית בישראל / בעלי רעיון למיזם טכנולוגי / יזמים עסקיים בעלי חברה טכנולוגית / בכירים בחברה הבודקים אפשרות להעברת המחקר והפיתוח לישראל או למימוש המיזם בארץ.
 • מתכננים לקיים בין ראיונות עבודה באקדמיה (לפחות אחד), בתעשייה או פגישות לקידום מיזם טכנולוגי.

מה נדרש?

 • למלא את השאלון הדיגיטלי באתר ולצרף צילום ת.ז, קורות חיים, תעודת התואר האקדמי הבכיר ופרטי חשבון בנק ישראלי. את הבקשה יש להגיש חודש לפני הנסיעה לארץ.
 • להדפיס את טופס הבקשה אשר ישלח אליך במייל (קובץ PDF) עם סיום שליחת הבקשה באתר ולקחת אותו לראיונות על מנת להחתים את המראיינים על אישור קיום ראיון העבודה.
 • בתום ביקור הראיונות בארץ, לשלוח לסיינס אברוד scholarships@scienceabroad.org.il את המסמכים הבאים:
  • טופס הבקשה חתום על ידי המראיינים או תכתובת מייל מול המראיין המאשרת את קיום הריאיון.
  • אסמכתאות לראיונות שקיים בישראל המפרטים ומעידים על הפעולות שביצע לקידום קליטתו התעסוקתית  (כגון מצגת, תקציר מנהלים, וכדומה).
  • צילום כרטיס הטיסה  + חשבונית בגין הוצאות הטיסה.

הליך האישור

 • טופס בקשה שנשלח ל-ScienceAbroad מועבר לדיון בוועדה שמתכנסת אחת לחודש.
 • טפסים שישלחו עד ה-15 בחודש, יידונו בוועדה באותו חודש. טפסים שיתקבלו אחרי ה-15 בחודש, יועברו לדיון בועדה הבאה.
 • אישור או סירוב ישלח למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
 • במידה ואושרה בקשתך, ולאחר סיום הראיונות, יש לשלוח במייל את כל המסמכים המפורטים לעיל.
 • לאחר קבלת כל המסמכים הנלווים, ישלח תשלום מ-ScienceAbroad לחשבון בנק ישראלי עד חודש לאחר סיום הראיונות.

לפרטים נוספים על תנאי המלגה, יש לעיין בנוהל המלגות המלא.

להלן רשימת מקבלי מלגות הטיסה לראיונות עבודה בישראל.