מפגש קבוצת דיון באוניברסיטה

Department of Physiology, Anatomy and Genetics,

Thursday, Nov 8th, 2018 | 12-14

מפגש מקצועי ראשון לקהילת החוקרים הישראלים באוניברסיטת אוקספורד בתכנון סבב הכרות ובדיקת אפשרויות לשיתופי פעולה. במקום תוגש ארוחת צהריים, אנא אשרו את הגעתכם על מנת שנוכל להתאים את כמות האוכל לכמות האנשים

RSVP ScienceAbroad event

מפגש קבוצת דיון באוניברסיטה

Department of Physiology, Anatomy and Genetics | OCGF, seminar room Thursday, Nov 8th, 2018 | 12-14

This event is for ScienceAbroad members only. Please join us in order to view this event

Are you a ScienceAbroad member? Please Sign in Sign in
Not a ScienceAbroad member yet? Sign Up
Scroll to top
Skip to content