פיקניק שבועות

בפארק מאחורי בית שלום,

Sunday, May 20th, 2018 | 13:00

כולם מוזמנים לפיקניק שבועות משותף עם אלומות ובית שלום. תחרות עוגות גבינה וחברה נעימה מובטחים

RSVP ScienceAbroad event

פיקניק שבועות

בפארק מאחורי בית שלום Sunday, May 20th, 2018 | 13:00

Are you a ScienceAbroad member? Please Sign in Sign in
Not a ScienceAbroad member yet? Sign Up
Number of Adults:
Number of Children:
Would you like us to send you reminders before the event?
Scroll to top
Skip to content